top of page
Keresés
  • 552871

DUOLIFE Tour | Magyarország

A DUOLIFE Tour következőeseményekerültmegrendezésre 2023.10.28-án Budapesten. A magyarfővárosgyönyörűnapsütésselfogadta a rendezvényrésztvevőités a meghívottvendégeket, amifantasztikuseseménytígért. Ésezpontosanígyislett. Dr. Piotr Kardasz - a DUOLIFE TudományosTanácsElnöke, Sebastian Antkowiak - a DUOLIFE S.A. GlobálisÜzletfejlesztésiIgazgatójaés Paweł Lenar - a DUOLIFE Club General Directorjelentekmeg a színpadon. Egykülönwebkapcsolatonkeresztül Norbert Janeczek - A FelügyelőbizottságAlelnöke, a DUOLIFE S.A. Társalapítójaisvezette reszt a találkozóban. Az előadók a DOULIFE-valvalóegyüttműködéskülönbözőperspektíváitmutatták be, amit a résztvevőklelkesenfogadtak. A találkozót Dr. Kardasz különlegeselőadásávalzártaazorvosiszakmaképviselőiszámára. Mindenmagyarországilátogatás sok pozitívenergiáthoz, ésbiztosakvagyunkbenne, hogyhamarosanújratalálkozunk a magyarstruktúrákképviselőivel. AddigisbátorítomÖnöket, hogytekintsékát a csatornáinkat, aholszámos online eseményés a különbözőpiacokontervezettközelgőeseményeirőlszólóinformációvárjaÖnöket.
6 megtekintés0 hozzászólás

Friss bejegyzések

Az összes megtekintése

Comments


bottom of page